Orteza Fixform

Bardzo skuteczna , innowacyjna metoda rehabilitacji przy pomocy ortezy. FIXFORM stymulującej całe ciało, a tym samym umożliwiającej szybki powrót do zdrowia i sprawności fizycznej w takich schorzeniach jak:

• trauma pourazowa
• wylewy
• udary mózgu
• uszkodzenia mózgu
• ataksje
• atetoza
• spastyczność mięśni
• obniżone napięcie mięśniowe
• stany po uszkodzeniu oraz pooperacyjne narządu ruchu
• zespół Downa
• autyzm
• mózgowe porażenie dziecięce
• opóźnienie ruchowo-rozwojowe
• przepuklina rdzeniowo-oponowa
• porażenie czterokończynowe
• dystonia